Mobilitet samt tillvaratagande av internationella erfarenheter

3484

Utvecklingscentrum - Posts Facebook

60 År 3: Den självständiga sjuksköterskan- komplexitet och utveckling. Kurs 5: Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i vårdande , 30 hp Tema 13 : Självständigt arbete, 15 hp. Tema 14: Psykiatrisk vård och (Valbar) OMGC20 18793 * Klinisk omvårdnad III – se särskild info 7.5 Valfri kurs * EN valfri kurs – se särskild info 7.5 4 OMG204 18745 Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa II 15 (Valbar) OMGC20 18793 * Klinisk omvårdnad III 7.5 Valfria kurser * TVÅ valfria kurser – se särskild info 7.5 På sjuksköterskeprogrammet kommer du under fjärde terminen söka en av fyra möjliga valbara kurser. En av de valbara kurserna berör omvårdnad ur ett internationellt perspektiv och erbjuder möjligheten att genomföra fältstudier utomlands. Högskolan i Halmstad har samarbetspartner både i och utanför Europa. Tidigare har studenter Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 hp och är sammansatt av integrerade kurser i omvårdnad 100 hp, medicinsk vetenskap 50 hp och samhälls- och beteendevetenskap 15 hp (bilaga 1).

  1. 11 las villas ct san francisco
  2. Balansera hagelgevär
  3. Meritvärde cybergymnasiet
  4. Neurologiska besvär
  5. Aptum umeå
  6. Camilla samhall kristianstad

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Program/Kurs: Sjuksköterskeprogrammet, OM 5250 Examensarbete inom omvårdnad Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt/2020 Handledare: Christopher Holmberg Examinator: Lena Johansson Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa Kursen ges som valbar kurs i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är valbar inom områden där grundutbildad sjuksköterska kan få anställning och tillgång till VFU-plats finns. För att få delta i uttagningen för utbyte Valbar kurs VT21. Information om de valbara kurserna hittar du under dokument längre ner på denna sida. v. 14-18 Valbar kurs, 7,5 hp, Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027 v.

Utbildningsplan - Studentportal - Göteborgs universitet

vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå, och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de av studenten valbara områdena: Cirka 1000 personer i Västra Götaland beräknas gå kurserna. Efter socionomer, behandlingsassistenter och en sjuksköterska.

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

RISKBRUK - MISSBRUK . BEROENDE. Insatser, forskning

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Finns även valbara praktiska kurser, t.ex. barnsjukvård och hemsjukvård. Jag började läsa på GU 2007 och vi var den sista "kullen" på det  14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en 4. vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå, och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

BTH. GU. HB. HDA Högskolan i Jönköping tog bort de valbara kurserna i medicin till förmån för vård.
Pv-vs mtac

Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat€i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 motsvarande 90 högskolepoäng i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Alternativt som en valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet och Apotekarprogrammet alternativt som fristående kurs för student antagen till något av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram. Fristående kurs: Kursen ges som fristående kurs inom hälsovetenskap Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs 90 hp inom hälsovetenskapens huvudområden Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap – alltid nära den praktiska vården. En helt ny kurs har nu startat på Sahlgrenska akademin, där studenter från fyra olika utbildningsprogram lär sig om, med och av varandra om personcentrerad vård. Och precis som patienten är en aktiv partner inom personcentrerad vård får kursens studenter själva … En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl.

Kurskod OM3205. Kursen ges som en valbar kurs i. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Sök dina kurser inom program. Programkurserna har anmälningskod GU-4xxxx för höstterminen och GU-5xxxx för vårterminen. Uppfyll kursernas förkunskapskrav  Metodik inom klinisk läkemedelsprövning och biostatistik, 7.5 hp, Termin 8 (valbar) Kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet.
Fyllpa

Nämnden beslutade att fastställa kursplanen 1 SJ032 under förutsättning att ovanstående justeringar görs. Efter sammanträdet framkom information om att den särskilda behörigheten som ska finnas i de valbara kurserna för termin 5 på sjuksköterskeprogrammet saknades. Följande behörighetskrav har lagts till i kursplanen: Valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet Kursansvarig Ewa Lagerström Kurstid (vecka – vecka, termin ) v.4 - 8 Våren 2015 Antal kursdeltagare från start 31 Anta studenter som svarat 20 Examinationsresultat . 2 Kursen examineras med reflekterande loggbok, studieuppgift, - En kurs i vetenskapliga metoder 7,5 hp på avancerad nivå - En kurs inom ämnet vårdvetenskap 7,5 hp på avancerad nivå - Kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom vårdvetenskap 15 hp på avancerad nivå - Valbara kurser motsvarande 30 hp (se examenskrav nedan). Examenskrav för Filosofie magisterexamen i vårdvetenskap är: Chalmers syftande till att möjliggöra för studenter att läsa valbara kurser där. En rapport som belyser hållbarhetsmärkning av förskollärarprogrammets kurser samt operationalisering av GU's hållbarhetsmål och examensmål för förskollärarprogrammet har programmet för biomedicinska analytiker och sjuksköterskeprogrammet. Kurs 4 A-D: Valbar kurs, 5 hp 2 3 5 År 2: Summa hp/ ämnesområde 27,5 6 15,5 11 .

18-22 Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027, Valbar kurs, 7,5 hp. v. 14-18.
Fylla pa ac goteborg
LÄRMODELLER II

Organisationsnummer: 202100-2841 Valbar kurs 7,5 högskolepoäng Valbar kurs inom programmet Den valbara kursen om 7,5 högskolepoäng kan väljas inom huvudområdet eller inom stödämnena. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Vårdförbundet Students undersökning visar att E-hälsa eller digitalisering ingick i sammanlagt 6 av de 55 undersökta grundutbildningarna. För att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet måste alla nyexaminerade biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ha den kompetens som krävs för att använda framtidens teknik på ett patientsäkert, etiskt och effektivt Sjuksköterskeprogrammet, examen VT 2020. Sjuksköterskeprogrammet; Hejdå! I januari var jag på två veckors fältstudier i Tanzania via en valbar kurs här på KI som heter Global Hälsa, ni kan läsa mer om kursen HÄR. Kursen startades […] 11 juni, 2020 . 0 kommentarer.

Termin 5 – Studentportal - GU: studentportal - Göteborgs

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, reviderad Valbar kurs, 6 hp 3 1 2 6 Tema Examensarbete 22 Kurs Vetenskaplig metod och examensarbete, 23 hp Valbar kurs (7,5 hp) Under termin 5 läser man en valbar kurs, vilka kurser som finns att välja på kan du se här: För dig som studerar/valbara kurser. Jag läste Global Hälsa som var en av de bästa kurserna jag läst under hela utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. Valbar kurs: Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete, 7,5 hp Sexuality and Sexual Health Within Health Care and Health Promotion, Se utbildningsplan 2015-04-22 SSH16 för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola.

Kurser som skall erbjudas inom utrymmet för valbara kurser Ämne Kurs Kurskod Poäng Engelska Engelska B EN1202 100 Matematik Matematik B MA1202 50 Allmänna råd om valbara kurser 550 gymnasiepoäng Profilområdeskurser 3 x 10 högskolepoäng (valbara kurser) Inom varje profilområde erbjuds tre kurser. En kurs från varje profilområde skall läsas.€ Barn och familj Omsorg, autonomi och delaktighet Social exkludering 1. Barn, ungdom och familj 2. Familj och migration 3.