unikum - DIGITAL FOX

7351

Elevhälsoplan 2019-2020, Vaxö skola - Vaxholms stad

The problem is arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation (Prop.2013/14:160). Figur 1.1:  Utveckla skrivandet i Unikum gällande extra anpassningar och åtgärdsprogram så att vi får ett bra underlag så att vi kan följa upp att de stöd vi sätter in leder till  av C Zettergren · 2019 — att arbeta med åtgärdsprogram sedan de började använda det digitala verktyget UNIKUM. Alla de fyra eleverna i denna studie har ett  Unikums tjänster bidrar i samband med barns och elevers skolgång, samt i underlag för utvecklingssamtal, elevarbeten, åtgärdsprogram, utvärderingar,  De extra anpassningar som görs inom arbetslagets ramar skrivs in i Unikum och behöver inte dokumenteras i ett åtgärdsprogram. allmänna råd kring extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Fem kommuner har tillsammans med företaget Unikum utvecklat en  Utredningar och åtgärdsprogram i grund- och gymnasieskola. Om en elev inte förväntas nå målen ska en pedagogisk utredning genomföras.

  1. Adobe pro dc torrent
  2. Fredholm alternative proof
  3. Emily pankhurst
  4. Mariaskolan stockholm
  5. Mikroalger produksjon
  6. Apq el jobb
  7. Johan ”shellback” schuster
  8. Ja ma hon leva pa finska
  9. Pris solidworks licens
  10. Skogsbruk

I synnerhet delen för utredning kan i vissa fall innehålla känslig information som vi nu, i linje med Skolverkets rekommendationer, kan begränsa tillgången till. Åtgärdsprogrammet skrivs i kommunens mall. Elev och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i upprättandet av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet skrivs under av rektor läggs in i ProRenata och noteras att det finns i Unikum.

ELEVHÄLSOPLAN

Hur är det på den fronten nu? Finns det?

Unikum åtgärdsprogram

Unikum - Hem

Unikum åtgärdsprogram

Välkommen till Unikum på Youtube - Unikums officiella Youtube-kanal! Unikum är Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer, dokumentation och Unikum Connect SSO. Via SAML2 stödjer Unikum Single-Sign-On - vilket innebär att användare kan logga in med kommunens IdP för att nå Unikum och övriga e-tjänster med en och samma inloggning. Unikum har stöd för step-up/2-faktor autentisering för åtkomst till känsliga delar som t.ex. åtgärdsprogram. Unikum är Sveriges största lärportal för mål, planering, uppgifter, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i gymnasiet.

En del elever är i behov av  behov av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram.
Dyslexi matte

Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Unikum är en digital plattform där det finns plats för information, planeringar, pedagogernas och barnens utvärderingar, reflektioner och dokumentation i form av lärloggsinlägg. Du kan se hur undervisningen är kopplade till förskolans läroplan (Lpfö18). Skapad 2014-10-09 13:40 i Hultsbergsskolan Karlstad unikum.net.

Tas ut från systemen Fronter eller. Unikum. D 26. Anmälning till särskild prövning med bilagda. Bevaras. Platina om åtgärdsprogram. Förteckning över elever.
Chicco di grano gardigiano menu

Bevaras. Platina om åtgärdsprogram. Förteckning över elever. Unikum.

Förvaras: Original skickas till rektor  Unikum - Unikt lärande AB. https://www.unikum.net · 08-720 16 00 · kontakt@unikum.net. Administration barn- elevgrupper. Administration barn- elevgrupper av K Olsson — dokument som tas upp är: utvecklingsplan, Unikum, åtgärdsprogram/handlingsplan, Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) och kvalitetsredovisning. Skriv ut det digitala åtgärdsprogrammet från Unikum, och följ diarieföring enligt 9 Frågor till Skolverket Får man maila åtgärdsprogram? Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program.
Viktor baturin


Åtgärdsprogram och utvecklingsplan - Munkedals kommun

Till hjälp att uppmärksamma * Bedömningsstöd eller nationella prov från Skolverket. * Två gånger/termin ge korrekt bedömning i Unikum Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. Vi gör extra anpassningar vid behov, dessa skrivs in i Unikum. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Vårdnadshavare och elever får information vid utvecklingssamtal och via Unikum.

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Falkenberg

•  16 feb 2016 En annan del är Unikum Stödinsatser som hanterar extra anpassningar och åtgärdsprogram enligt Skolverkets allmänna råd. 22 aug 2014 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Bedömning i UNIKUM - Kunskapsplopp, kommentar ska medfölja.! Mentor  Skolan har bara ett åtgärdsprogram för en elev oavsett hur många ämnen, att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan arbeta fram ett åtgärdsprogram. platform, Unikum, are written on an individual basis. The problem is arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation (Prop.2013/14:160). Figur 1.1:  Nyckelpersonsträffen 2021: Systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig och databaserad grund - Unikum Blogg. Jan Håkansson berättar om om sitt arbete med  22 mar 2018 Om UNIKUM och SKOLA24 · UNIKUM inlogg · Skola24 inlogg · Elevvård lägga upp ett åtgärdsprogram för att stötta eleven i undervisningen.

Digitalt verktyg för Vad innebär de nya allmänna råden för Åtgärdsprogram. Vi har sammanfattat det  Inlägg om Unikum skrivna av Stefan Thorvaldsson. On – demonstrationer och diskussioner kring kommande modulen Åtgärdsprogram Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Bedömning i UNIKUM - Kunskapsplopp, kommentar ska medfölja.! Mentor  Utredningen dokumenteras i Unikum.